Nhờ âm nhạc, những cặp đôi này đã đến với nhau như thế nào?